Book ophold Giftcard Chat

Kurhotel Skodsborg og Skodsborg Sundhedscenter fusionerer

De to selskabers aktiviteter fortsætter uændret i det nye selskab, der får Kurhotel Skodsborg som det fortsættende navn. Fusionen er et led i implementeringen af Kurhotel Skodsborgs strategi og fortsatte arbejde med at forenkle, optimere og digitalisere drift og administration. 

De senere år har Kurhotel Skodsborg arbejdet på at implementere en ny forretningsstrategi, der skal fremtidssikre det ikoniske kurhotel. Strategien har bl.a. omfattet et ændret markedsfokus, en ny salgsstrategi, en styrket indsats for rekruttering og fastholdelse af de rigtige medarbejdere samt en omfattende renovering af hotellet, fx flere værelser, istandsættelse af bygninger og Spa samt åbningen af Brasserie Carl i 2020. 

Første overskud i 14 år 
Trods betydelige udfordringer under coronapandemien – der ramte kurhotellet ligesom resten af branchen – er det gennem den nye strategi lykkedes at skabe positive resultater. Således leverede koncernen – Kurhotel Skodsborg og Skodsborg Sundhedscenter – i 2022 et overskud for første gang i 14 år. 

”Det var virkelig en milepæl for os at få sorte tal på bundlinjen i 2022. Og et kæmpe skulderklap til alle de medarbejdere og samarbejdspartnere, som har ydet en kæmpe indsats for at få det til at ske. Samtidig skylder vi vores gæster en stor tak for, at vi i år kunne fejre kurhotellets 125-årsfødselsdag på den baggrund,” fortæller adm. direktør for Kurhotel Skodsborg og Skodsborg Sundhedscenter, Susanne Åberg. Hun fortsætter: 

”Vi må dog også erkende, at konstruktionen med Skodsborg Sundhedscenter som moderselskab og Kurhotel Skodsborg som datterselskab ikke længere er tidssvarende og i praksis medfører en hel del ekstra administrativt arbejde. Samtidig gør det kommunikationen af vores virksomhed og resultater unødigt kompliceret. Derfor ligger det i naturlig forlængelse af vores strategiarbejde – og fokus på at optimere og digitalisere forretningen – at lægge de to selskaber sammen til ét.” 

Fortsat fokus på både kurhotel og udlejning af erhvervsejendomme 
Rent teknisk er der tale om en såkaldt lodret fusion, hvor datterselskabet Kurhotel Skodsborg fusioneres op i moderselskabet Skodsborg Sundhedscenter. Begge selskaber har i forvejen samme direktion og bestyrelse, så der sker ingen ændringer i forhold til disse. Aktiviteterne i de to selskaber – hoteldrift og udlejning af erhvervsejendomme – fortsætter også uændret. 

”I praksis kommer det, når teknikaliteterne er på plads, ikke til at betyde noget for hverken vores gæster eller lejere. Men i det daglige kommer det til at gøre hverdagen nemmere og mere enkel i administrationen, så vi kan bruge vores kræfter endnu bedre til gavn og glæde for gæster og lejere,” siger Susanne Åberg. 

Fusionen sker med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2023. 

Mere information 
Kontakt venligst Public Relations & Social Media Strategist, Mona Lindgaard på mail ml@skodsborg.dk eller mobil + 45 27902816 for yderligere oplysninger.