SUNDHEDSFORLØB PÅ KURHOTEL SKODSBORG

Et eksklusivt og personligt sundhedsforløb, hvor vi sikrer de optimale betingelser for, at du kan blive den bedste version af dig selv.
Resultaterne vil være synlige, mærkbare og målbare.
Sundhedsforløbet løber over 3 måneder og indeholder udvidet helbredsundersøgelse, fire opfølgninger med personlig kostrådgivning samt træningsprogram og træningsvejledning.
Forløbet slutter med statusmåling.

Helbredsundersøgelse før og efter

Den indledende helbredsundersøgelse varer 2 timer. Her fastlægger speciallæge Jens Thygesen din aktuelle helbredsstatus og risikoprofilen for fremtidig sygdom.
Undersøgelsen inkluderer blandt andet

 • Livsstilssamtale
 • Stressvurdering
 • Måling af BMI, fedtprocent, livvidde og muskelmasse
 • Holdningsanalyse
 • Vurdering af muskelstyrke
 • Konditionsmåling (max. test)
 • Måling af hvile- og arbejds-EKG, blodtryk og lungefunktion
 • Kolesterolprofil

Derudover foretager Jens Thygesen en fuld lægelig klinisk undersøgelse og blodprøveprofil.
Forløbet slutter med, at Jens Thygesen laver en helbredsstatus, hvor han igen måler på ovenstående helbredsparametre og vurderer udviklingen.

Tilkøb til helbredsundersøgelsen

Det vil være muligt at få foretaget ekstra blodprøver som tilkøb. Blodprøverne kan blandt andet bruges til at screene for sygdomme, inflammatorisk tarmlidelse og meget andet.
Det vil også være muligt at få foretaget et ECCO af hjertet. ECCO af hjertet er særligt relevant, hvis du er bekymret for, om træningen er for hård.

Kostvejledning

Forløbet indeholder 4 kostkonsultationer. Den første på ca. 75 min. og de resterende 3 konsultationer er sat til 45 min. varighed.
Kostvejledningen indeholder:

 • En analyse af din nuværende sundhedstilstand i forhold til at nå dit mål
 • En ærlig tilgang til din nuværende livsstil, sundhed og kost
  Herunder gennemgang af din nuværende kost og nuværende livsstil. Gitte Høj vil sammen med dig gennemgå dit køkken, hvor I ændrer på “sweet spots” placeringer og – ikke mindst – erstatter dem med sunde alternativer.
 • Gitte Høj vejleder og coacher ”i øjenhøjde” og tager altid mål for dine individuelle
 • Ingen løftede pegefingre – Gitte Høj møder dig, der hvor du er
 • I arbejder sammen om din mentale bevidsthed
 • En kostplan, der løbende rettes til for at nå slutresultatet: Din egen personlige kostplan, som du kan leve efter resten af livet

Ved hver konsultation foretager Gitte Høj en fedtprocentmåling af din vægt, fedtmasse og muskelmasse. Og delmålene rettes hele tiden til, så det endelige mål opnås.

Træning

Vores personlige træner Ole Cosmos udarbejder en personlig træningsplan til dig.
Den første måned udarbejder Ole Cosmus en træningsplan, der tager udgangspunkt i det lægelige og kostmæssige samt vores unikke fitnesstest.
Han følger op på – og justerer – planen ved en personlig træningstime hver måned.

Medlemskab af Skodsborg Spa & Fitness

Sundhedsforløbet indeholder et medlemskab til Skodsborg Spa & Fitness, så du kan træne i maskiner og på hold samt slappe og restituere dig af i spa-afdelingen under hele forløbet.

De korte fakta

Følgende er inkluderet i Sundhedsforløbet:

 • Helbredsundersøgelse
 • 1 x slutevaluering og test ved læge Jens Thygesen
 • 4 x kostkonsultationer ved kostvejleder Gitte Høj
 • 3 x møder med personlig træner Ole Cosmus
 • Medlemskab til Skodsborg Spa & Fitness i 3 måneder

TILKØB / HJÆLPEMIDLER

Du får mulighed for at købe et apple watch til en fordelagtig pris – det er ikke et krav, men en god hjælp.
Uret bliver dit personlige ur, og ved første kostsession bliver du instrueret i at bruge uret.
Al træning bliver registreret på appen ”sundhed” på din smartphone, så kostvejlederen kan følge din træningshyppighed og mønster. Ved de individuelle sessioner får du feedback på baggrund af de registrerede træningspas. Her ser træneren på varighed, hyppighed og intensitet.
Derudover vil der ugentligt komme 1-2 sms’er med motiverende tips og råd.

TILKØB / KONSULTATIONER

Du får mulighed for at købe ekstra konsultationer hos lægen, kostvejlederen og den personlige træner. Dette kan både være under og efter forløbet. Det er naturligvis også muligt at forlænge forløbet samt medlemsskabet til Skodsborg Spa & Fitness.

THYGESEN HEALTH

Jens Thygesen, der står i spidsen for Thygesen-Health, er uddannet speciallæge i almen medicin og en af de læger i Danmark, der har foretaget flest forebyggende sundhedsundersøgelser. Han har en bred vifte af erfaring både fra det private og det offentlige sundhedssystem. Når Jens laver helbredsundersøgelser, kan han med stor fordel tilbyde ultralydsskanning.

GITTE HØJ

Alt med måde. Vær kritisk og bevidst om det du indtager. Stop op og mærk efter. Hvordan har kroppen det, hvordan har du det, med det du spiser og det du gør.
Der er plads til alle, det vil sige forskellige kostretninger er OK, så længe de passer til den enkelte og dennes mål.
Jeg ønsker at vejlede dig i netop de kostprincipper, der er relevante for dig, så du kan nå dit mål.
I min kostvejledning er mit mål ikke blot, at du opnår dit mål, men at du i kombination med dette får en forståelse for din krop. Jeg ønsker at give dig den bedste vejledning og samtidig give dig kompetencerne til at træffe det sundere valg. Jeg ønsker at være første skridt på vejen mod din livsstilsændring.

OLE COSMUS

Jeg vil gerne uddanne dig til at kunne træne selvstændigt, sikkert og effektivt.
Jeg har været professionel soldat i 30 år, herunder idrætsleder ved Den Kongelige Livgarde. I Forsvaret har jeg dyrket idræt på konkurrenceplan. Jeg har over 35 års erfaring i blandt andet idrætsfaglige fag.